Suradnici
Zbornik br. 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Osmi Zbornik zadržao je osnovni princip uređivanja zbornika i izgled. Tiskan je i promoviran pune tri godine nakon prethodnog zbog problema u prikupljanju građe i članaka koji su uvršteni, zbog sve težeg financiranja tiska, te zbog gotovo potpunog izostanka financijske pomoći Općine Klana nakon promjene vlasti u Klani 2009. g., koja nema sluha za kulturu, a i ina zbivanja na ovom području.

Urednički odbor čine akademik Petar Strčić i Ivan Šnajdar, glavni urednik je i ovom svesku Ivan Šnajdar. Lekturu su izvršile Nensi Čargonja Košuta i Ivana Marinčić, prijevode Martin Mayhew, ilustracije je izradio Josip Barak Mavšin, a fotografije je pretežno izradio Boris Sušanj i dio autora članaka.

Zbornik je tiskan u 500 primjeraka u tiskari Zambelli u Rijeci, ISSN1330-7681, grafičku pripremu izveo je Martin Mayhew. Na naslovnoj stranici tiskan je na kaštelu Gradina pronađen novčić rimskog cara Maksencija iz
306. - 308. godine, a na zadnjoj tvrđavska puška kukača iz 15. st. nađena na kaštelu Gradina 1997. g.
Zbornik je tiskan na 648 stranica. Predgovor je napisao glavni urednik.

Podijeljen je u više cjelina, a sadržava članke s više kulturno - znanstvenih skupova i drugi znanstveni te ini materijal skupljen kroz niz godina. Gotovo svi su tiskani materijali ilustrirani ili popraćeni fotografijama.

Dr Matko Laginja

U svim do sada tiskanim zbornicima tiskani su članci koji govore o liku i djelu Matka Laginje, pa tako i u ovom

- prof. dr. Milivoj Čop, Pedagoški fakultet Rijeka: "Dr Matko Laginja kao saborski zastupnik u narodnom preporodu u drugoj polovici XIX. stoljeća", str 9 - 14, prethodno priopćenje, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

- dr. sc. Tea Mayhew, Kustos, Povijesni i pomorski muzej Rijeka: "Nekoliko pisama iz fundusa PPMHP u prilog biografiji Matka Laginje", prethodno priopćenje, str. 15 - 22, preslika pisma, bilješke, literatura, sažetak na engleskom jeziku

- dr. sc. Iva Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci: "Laginja o Lovranu i Lovranšćini", str 23 - 32, prethodno priopćenje, Laginjina pjesma "Dan lovranske radosti 1839", sažetak na engleskom jeziku

Članci i rasprave

- jezikoslovna istraživanja, školstvo, glazba, slikarstvo i arhitektura, arheologija i povijest, biološke teme

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu Klana: "Jezikoslovna istraživanja na području Općine Klana", (pregled), str 35 - 44, pregledni članak, bilješke, preslike dokumenata, literatura, sažetak na engleskom jeziku

- Nensi Čargonja Košuta, prof., Multimedijalni centar Klana: "Iz usmenoknjiževnog blaga Klane; sitni oblici usmene književnosti u Klani", str. 45 - 67, izvorni znanstveni rad, bilješke, citirane izreke i poslovice, literatura, sažetak na engleskom jeziku

- Ana Babić, prof., OŠ Srdoči: "Talijanizmi u mjesnom govoru Klane", str. 69 - 103, prethodno priopćenje, popis talijanizama, literatura, sažetak na engleskom jeziku

- Stanislav Gilić, prof., Rijeka, Anton Starčić Šopeć, Klana: "Volarija i furmanija va Klani (šumska dila i orodje)", str 105 - 116, prethodno priopćenje, kazivači, fotografije, ilustracije, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Manon Giron, Rijeka: "Školstvo u Klani od kraja I. svj. rata do kapitulacije Italije", str. 117 - 160, izvorni znanstveni rad, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

- maestro Dušan Prašelj, prof., Ustanova Ivan Matetić Ronjgov - Viškovo: "II. prilog istraživanju glazbenog opusa dr. Jerka Gržinčića", str. 161 - 170, prethodno priopćenje, sažetak na engleskom jeziku

- Lovorka Ruck, prof., muzikolog, Glazbena škola I. M. Ronjgov Rijeka: "Domoljubne skladbe Matka Brajše Rašana i Ivana Matetića Ronjgova posvećene velikanima Laginji, Mandiću i Spinčiću", str. 171 - 180, pregledni rad, fotografije, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Daina Glavočić, muzejska savjetnica MMS Rijeka: "Zidne slike Toneta Kralja u crkvi svetog Jerolima u Klani", str. 181 - 190, prethodno priopćenje, bilješke, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Jasna Rotim Malvić, Rijeka: "Međuratna arhitektura na području Klane", str191 - 198, prethodno priopćenje, fotografije, bilješke, popis slika i nacrta u Državnom arhivu (kutije), sažetak na engleskom jeziku

- Ranko Starac, arheolog, Pomorski i povijesni muzej Rijeka: "Izvještaj o obavljenim arheološkim i konzervatorsko - snacijskim radovima na Gradini u Klani i dijelovima limesa kod Studene u 2005. godini", str. 199 - 203, stručni rad, fotografije

- Ranko Starac, arheolog, Pomorski i povijesni muzej Rijeka: Gradina u Klani: "Rezultati arheoloških istraživanja u 2007. godini", str.205 - 212, stručni rad, fotografije, literatura

- Ranko Starac, arheolog, Pomorski i povijesni muzej Rijeka: Gradina u Klani: "Liburnijski limes: arheološko - konzervatorski radovi na lokalitetima Vranjeno i Za presiku", str. 213 - 224, prethodno priopćenje, fotografije, shema limesa, literatura, sažetak na engleskom jeziku

- Bože Mimica, prof. numizmatičar, Rijeka: "Nalaz bakrenog polufolisa na Kaštelu Gradina u Klani", str. 225 - 226, stručni rad, fotografije

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "Doba rimskog cara Maksencija i nalaz njegovog polufolisa na Kaštelu Gradina u Klani", str. 227 - 240, pregledni rad, bilješke, fotografije, zemljopisna karta, literatura, sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "Radovi na Kaštelu Gradina od 1607 i mitnica u Klani", str 241 - 248, prethodno priopćenje, fotografije, bilješke, literatura, sažetak na engleskom jeziku.

- Mia Rizner, dipl arheolog, Državna uprava za zaštitu kulturne i spomeničke baštine, Konzervatorski odjel Rijeka: " Zaštitna arheološka istraživanja unutrašnjosti crkve sv. Mihovila u Klani", str. 249 - 254, stručni rad, bilješke, fotografije, katastarski plan crkve i groblja, sažetak na engleskom jeziku

- Bože Mimica, prof. numizmatičar, Rijeka: "Arheološka istraživanja u crkvi sv. Mihovila u Klani 2004. godine", str. 255 - 256

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "Posljednje sahrane u crkvi sv. Mihovila u Klani", str 257 - 269, prethodno priopćenje, fotografije, bilješke, literatura, sažetak na engleskom jeziku.

- Franc Poklar, dipl. pravnik, Podgraje 49, Ilirska Bistrica, R. Slovenija: "Baruni Lazarini u Klani", str. 271 - 281, pregledni rad, fotografije, literatura, sažetak na engleskom jeziku

- dr. sc. Tea Mayhew, Kustos, Povijesni i pomorski muzej Rijeka: "Kako su Liščani oporučivali svoju imovinu - četiri oporuke iz prve polovice XVIII. stoljeća", str. 283 - 287, pregledni rad, bilješka, sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "Tri klanjske povijesne priče", str 289 - 295, prethodno priopćenje, fotografije, bilješke, sažetak na engleskom jeziku.

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "Ustanovljenje Upravnog vijeća Općine Klana 1901. godine", str 290 - 304, prethodno priopćenje, bilješke, literatura, preslika 1. str. zapisnika primopredaje, preslika novinskog članka iz 1908. g., sažetak na engleskom jeziku.

- prof. dr. Ante Škrobonja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci: "Neke karakteristike sklopljenih brakova u Klani i Studeni tijekom druge polovice XIX. stoljeća", str. 305 - 314, izvorni znanstveni rad, bilješke, tabele, dijagrami, sažetak na engleskom jeziku

- dipl. ing. Vladimir Tonić, Rijeka: "Talijanske fortifikacije Alpskog bedema na području Klane", str. 315 - 332, izvorni znanstveni rad, bilješke, literatura, crteži fortifikacija, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "Izgradnja nogometnog igrališta u Klani 1931 - 1934", str 333 - 339, prethodno priopćenje, bilješke, fotografije, sažetak na engleskom jeziku.

- dr. sc. Boštjan Surina, University of Viena, Austrija, mr. sc. Željka Modrić, Prirodoslovni muzej Rijeka: "Vegetacijski fenomen hladnih ponikvi liburnijskog krša", str. 341 - 348, izvorni znanstveni rad, literatura, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Željka Modrić, Prirodoslovni muzej Rijeka: "Tretenik - jedini ostatak visokog creta u Hrvatskoj", str. 349 - 356, izvorni znanstveni rad, literatura, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Marko Randić, dipl. ing. biol., Javna ustanova "Priroda" Rijeka: "Pliš i Pliševica - dva botanički zanimljiva lokaliteta na području Općine Klana", str. 357 - 378, izvorni znanstveni rad, bilješke, literatura, fotografije, popis endema, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Gordana Peroković, dipl. san. ing., mr. sc. Marko Randić, dipl. ing. biol., Javna ustanova "Priroda" Rijeka: "Novija istraživanja ponora Gotovž", str. 389 - 394, pregledni rad, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

- Dalibor Reš, speleolog, Speleološka udruga "Estavela" Kastav: "Speleološka istraživanja Šverde", str. 395 - 401, prethodno priopćenje, literatura, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

- Miha Krofel, dipl. biolog, Magda Sindičić, dr. vet. med., mag. Aleksandra Majić Skrbnišek, dr. vet. med., Tomaž Skrbnišek, dr. vet. med., dr. Hubert Potočnik, dr. Ivan Kos, Odjel za biologiju Biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani: "Nova saznanja o risu - najugroženijem stanovniku Dinarske šume", str. 403 - 412, izvorni znanstveni rad, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

- Alen Sušnik, dipl. ing. šumarstva, Šumarija Klana: "Praćenje populacije velikog tetrijeba na području Šumarije Klana", str. 413 - 418, stručni rad, fotografije, dijagram, sažetak na engleskom jeziku

- Andrej Radolj, suradnik Zavoda za ornitologiju, ovlašteni prstenovač ptica, Rijeka: "Ornitofauna klanjskog područja", str. 419 - 425, pregledni rad, fotografije, literatura, sažetak na engleskom jeziku

Prilozi i gradivo

- povijesne teme, gospodarstvo i planiranje, napomena urednika (str. 428)

- akademik Lujo Margetić, HAZU Rijeka: "Gotnik i Klana", str. 429 - 438, izvorni znanstveni rad, bilješke, fotografija glagoljskog natpisa, sažetak na engleskom jeziku

- akademik Lujo Margetić, HAZU Rijeka: "Razvod između Kastva i Gotnika 1541. god.", str. 441 - 448, izvorni znanstveni rad, bilješke,

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "Bedemska puška kukača s Kaštela Gradina u Klani", str 449 - 451, fotografije, bilješke

- Tinka Morović, prof. OŠ Klana: "Projekt "Rimski zid" - Europa zajedničko nasljeđe", str. 453 - 458, stručni rad, fotografije

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "Klana i klanjsko područje u XX. stoljeću", str 461 - 471, pregledni rad, bilješke, literatura, fotografije

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "U povodu obljetnice oslobođenja Klane 1945.god.", str 473 - 477, stručni rad, literatura, fotografije

- dr. sc. Miro Šverko, dipl. oec, Zvonimira Šverko, dipl. oec., Rijeka: "Koncepcija dugoročnog razvitka Općine Klana", str. 479 - 515, prethodno priopćenje, literatura, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

Domaća besida

- Veljko Kovačević, Studena: "Drva", str 519 - 520

- Davor Jardas, Breza: "Brežanski puhari", str. 521 - 524, fotografije

- Anton Starčić Šopeć, Društvo za povjesnicu Klana: "Gubić", "Glastavice", Orodje", str. 525 - 527

- Mario Taučer, Društvo za povjesnicu Klana: "Kamo gre ki spat", "Muč i spi", "Stari babi",
str 528 - 532

- Učenici OŠ Klana:

- Darko Iskra: "Studeni"
- Klara Simčić : "Moja tajna"
- Kristijan Rudin: "Valiđa"
- Nina Mrvčić: "Palenta kompirica"

Izvješća

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "Katedra Čakavskoga sabora - Društvo za povjesnicu Klana od 1993. - 2011.", str 537 - 596, fotografije, bilješke

U spomen - Josip Barak 1935. - 2011., str. 605 - 607

Slike u boji - prilog, str. 609 - 615 te str. 625 - 632

Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "Klana i okolica na zemljopisnim kartama", str. 616 - 624

Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora, Društvo za povjesnicu Klana: "Naš kraj u slici", str. 633 - 644

Sadržaj, str. 645 - 648

Zbornik br 8 - možete downloadati i pročitati ovdje.

© DRUŠTVO ZA POVJESNICU KLANA - 2013

Izrada i održavanje SP Design Klana