Suradnici
Zbornik br. 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Do izdavanja sedmoga Zbornika Društva koje je svečano uslijedilo u ljeto (16. kolovoza) 2008. godine, tijekom obilježavanja Općinskoga blagdana Rokove; bila je izvjesno duža pauza zbog višegodišnjeg skupljanja građe te objektivne zauzetosti urednika.

I ovaj svezak Zbornika ima već prepoznatljivi vanjski smećkasti oblik i veličinu slova, ali je sadržaj ovoga sveska poseban. U ovom je Zborniku objavljeno višegodišnjim radom prikupljeno nazivlje sviju pet katastarskih općina Općine Klana, koje je u organizaciji Predsjedništva Društva i uz njihovu neposrednu pomoć prikupljao (od po Društvu organiziranih kazivača) prof. Stanislav Gilić.

Bio je to sastavni dio dosadašnjih sustavnih jezikoslovnih istraživanja u svih pet naselja koja čine Općinu Klana te je tako ova tematika spašena i otrgnuta zaboravu. Uz tradicionalni naziv, na koricama ovog sveska ime je autora Stanislava Gilića te naslov – Toponimija Općine Klana.

Ovaj sedmi svezak Zbornika istovremeno je i četvrto posebno izdanje. Urednički odbor čine akademik Petar Strčić, Anton Starčić-Šopeć i Ivan Šnajdar. Glavni je urednik Ivan Šnajdar. Korekturu je izvršila Margherita Gilić, ilustracije Josip Barak – Mavšin.

Tisak u nakladi od 500 primjeraka izvršila je Tiskara Zambelli, Rijeka. ISBN 978-953-96373-6-9. CIP zapis Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem 111220000.

Na vanjskoj naslovnoj korici grafika je kućice u Rebri, a na zadnjoj korici otisak detalja srednjovjekovne karte iz 1580. godine s imenom Klane (Klon).

Uvodno slovo napisao je urednik Ivan Šnajdar te autor Stanislav Gilić.

Sadržaj je podijeljen u pet poglavlja:

- Toponimi katastarske Općine Klana, str. 9
- Toponimi katastarske Općine Breza, str. 53
- Toponimi katastarske Općine Lisac, str. 69
- Toponimi katastarske Općine Studena, str. 83
- Toponimi katastarske Općine Škalnica, str.103

Literatura je iskazana na 115. stranici, a popis jezičnih i onomastičkih kratica na 118.

Lokalni slikar Josip Barak izradio je 30 ilustracija toponima po naseljima.

Na kraju, prilog knjizi čini šest zemljopisnih karata u boji, s prikazom katastarskog područja cijela Općine Klana i svake katastarske općine posebno.

Zbornik br 7 - možete downloadati i pročitati ovdje.

© DRUŠTVO ZA POVJESNICU KLANA - 2013

Izrada i održavanje SP Design Klana