Suradnici
Zbornik br. 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Šesti Zbornik po redu zadržao je osnovnu orjentaciju i izgled, a posvećen je sedamdesetoj obljetnici smrti dr. Matka Laginje i petstošezdesetoj godišnjici Klanjskoga glagoljskoga natpisa.

Urednički odbor čine: Anton Starčić - Šopeć, tajnik Društva; akademik Petar Strčić i Ivan Šnajdar, predsjednik Društva.

Urednik i ovoga sveska Zbornika je Ivan Šnajdar. Lekturu je izvršila dr. sc. Silvana Vranić, prijevode sažetaka mr. sc. Ante Lakoš, ilustracije je izradio Josip Barak - Mavšin, a glavninu fotografija snimio je Boris Sušanj.

Zbornik je u nakladi od 800 primjeraka tiskala Tiskara i grafika Žagar iz Rijeke.

Na naslovnoj korici tiskan je Klanjski glagoljski natpis, a na zadnjoj fotografija Matka Laginje iz mlađih dana.

Sveučilišna knjižnica je katalogizirala i ovaj svezak: UDK 908 (497.5 Klana) 008, ISBN 953-96373-5-X, ISSN 1330-7681. Proslov 2 je, u ime predsjedništva, napisao glavni urednik Zbornika.

Zbornik je podijeljen u više cjelina.

560. obljetnica glagoljskoga natpisa iz Klane

U povodu 560. obljetnice (1439.) u Klani je 15. siječnja 2000. godine, u organizaciji Povijesnoga društva, akademik Lujo Margetić održao predavanje: “Iz povijesti Klane i glagoljice”. Radi se o segmentu nekoga većeg glagoljskog natpisa.

Objavljena su dva natpisa:

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra čakavskog sabora Klana: Glagoljski natpis iz Klane, str. 9 - 10, fotografija

- akademik Lujo Margetić, HAZU, Zagreb: Iz povijesti Klane i glagoljice (u povodu 560. obljetnice Klanjskoga natpisa 1439. - 1999.), str. 11 - 19, izvorni znanstveni rad, bilješke, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

Dr. Matko Laginja

U ovome poglavlju objavljeno je 10 članaka.

- akademik Petar Strčić, HAZU, Zagreb: Laginja danas, str. 22 - 24, fotografija

- Josip Ćiković, prof., prosvjetni savjetnik u miru, Zagreb: Doprinos dr. Matka Laginje razvoju školstva Istre, str. 25-34, pregledni članak, bilješke, fotografije, preslike, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Željko Klaić, Varaždin: Dva izborna proglasa u vezi s kandidaturom Matka Laginje za Carevinsko vijeće u Beču 1891., str. 35 - 46, pregledni članak, bilješke, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

- dr. sc. Hrvoje Matković, Zagreb: Matko Laginja i društvena gibanja u vrijeme njegova banovanja, str. 63 - 69, pregledni članak, bilješke, sažetak na hrvatskome i engleskome jeziku

- dr. sc. Hrvoje Matković, Zagreb: Politički lik Matka Laginje prije i poslije banovanja, str. 71 - 77, pregledni članak, bilješke, sažetak na hrvatskome i engleskome jeziku

- dr. sc. Hrvoje Matković, Zagreb: Matko Laginja i kralj Aleksandar, str. 79 - 84, pregledni članak, bilješke, fotografije, sažetak na hrvatskome i engleskome jeziku

- dr. sc. Bosiljka Janjatović, Hrvatski institut za povijest, Zagreb: Ban Matko Laginja i socijalna problematika, str. 95 - 101, izvorni znanstveni rad, bilješke, sažetak na hrvatskome i engleskome jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskog sabora Klana: Dr. Matko Laginja na fotografiji, umjetničkoj slici i u skulpturi (2), str. 103 - 108, sedam slika

Članci i rasprave

U Zborniku je uvedeno novo poglavlje u kojem je objavljeno 20 članaka:

- akademik Franjo Šanjek, HAZU, Zagreb: Crkva u obrani ostataka nekad slavnog Hrvatskog kraljevstva, str. 111 - 122 pregledni članak, bilješke, sažetak na hrvatskome i engleskome jeziku

- dr. sc. Azem Kožar, dr. sc. Salih Jaliman, Filozofski fakultet Tuzla, Bosna i Hercegovina: Uloga Malkoč-bega u političkoj i vojnoj strukturi osmanskog društva XVI. stoljeća, str. 123 -131, pregledni članak, bilješke, slike, zemljopisne karte, literatura, sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskog sabora Klana: 130 godina pošte u Klani (1870.-2000.), str. 133 - 161, pregledni članak, bilješke, literatura, fotografije, preslike, kazivači, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku

- akademik Petar Strčić, HAZU, Zagreb: Rapalski ugovor 1920. godine i klanjsko područje - uzroci i posljedice, str. 163 - 172, pregledni članak, fotografije, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku

- Josip Lučić – Botrin, Rijeka: Nekoliko zapisa o Studenoj, str. 173 - 185, pregledni članak, preslike, fotografije, sažetak na hrvatskome i engleskome jeziku

- Josip Ćiković, prof., prosvjetni savjetnik u miru, Zagreb: O prvim naznakama i razvoju kulturno – prosvjetnog rada u Klani, str. 187, pregledni članak, izvori

- Josip Ćiković, prof., prosvjetni savjetnik u miru, Zagreb: Pučka osnovna škola Studena, str. 191 - 201, pregledni članak, preslike, literatura, arhivski izvori

- Ranko Starac, arheolog, Bakar: Izvještaji o tijeku istraživanja i sanacije ostataka utvrde Gradine u Klani u 1998., 1999. i 2000. godine, str. 203 - 214, fotografije

- Bože Mimica, prof., numizmatičar, Rijeka: Nalaz mletačkog novca u Klani, str. 209-214, pregledni rad, bilješke, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskog sabora Klana: Pečatima kroz povijest klanjskoga kraja (2), str. 215 - 285, pregledni rad, bilješke, fotografije, preslike pečata, kazivači, sažetak na engleskom jeziku

- Stanislav Gilić, prof., Rijeka: Škaljska toponimija, str. 287 - 292, izvorni znanstveni rad, bilješke, fotografije, sažetak na engleskome jeziku

- Stanislav Gilić, prof., Rijeka: Lišaška toponimija, str. 293-298, izvorni znanstveni rad, bilješke, fotografije, sažetak na engleskome jeziku

- Stanislav Gilić, prof., Rijeka. Brežanska toponimija, str. 299 - 304, izvorni znanstveni rad, bilješke, fotografija, sažetak na engleskom jeziku

- Ivana Starčić, apsolvent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Katedra Čakavskog sabora Klana: Prezimena u Općini Klana, str. 305 - 312, pregledni rad, bilješke, literatura, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku

- Željka Šarčević, apsolvent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Katedra Čakavskog sabora Klana: Germanizmi u govoru mjesta Klane, str. 313 - 319, pregledni članak, literatura, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku

- mr. sc. Ljerka Marjanac, Zavod za paleontologiju kvartara, HAZU; dr. sc. Tihomir Marjanac, Geološko paleontološki zavod Prirodoslovno - matematičkog fakulteta, Zagreb;

- mr. sc. Koraljka Mogut, Prirodoslovni muzej Rijeka: Dolina Gumanca u doba pleistocena, str. 321-330, izvorni znanstveni rad, literatura, fotografije, zemljopisna karta, crtež, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku

- Vlado Božić, dipl. ing., speleolog, Zagreb: Istraživanje ponora Gotovž 1959. godine, str. 331 - 355, pregledni članak, bilješke, zemljopisne karte, fotografije, skice, popis sudionika, sažetak na engleskom jeziku

- prof. dr. sc. Ivo Trinajstić, Šumarski fakultet, Zagreb: Endemične biljke šireg područja Klane, str. 357 - 360, pregledni članak, sažetak na engleskom jeziku

- dr. sc. Dominik Raguš, Šumarski fakultet, Zagreb: Šumski bogatstvo Klane, str. 361 - 391, pregledni članak, literatura, zemljopisne karte, fotografije, sažetak građe, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku

- Anton Starčić – Šopeć, Društvo za povjesnicu – Katedra čakavskog sabora Klana: Brežanski puhari, str. 393 - 396

Prilozi i gradivo

U ovoj stalnoj rubrici objavljeni su sljedeći radovi:

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskog sabora Klana: Klana i njezina okolica na starim zemljopisnim kartama (3), str. 399 - 400, 11 preslika zemljopisnih karata u boji i crno-bijelo

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskog sabora Klana: Kako je mogla izgledati župna crkva sv. Jerolima u Klani, str. 401 - 408, bilješke, preslike projekta i troškovnika

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskog sabora Klana: Pokušaj osnivanja škole za lijesnu industriju u Klani, str. 409 - 414, bilješke

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskog sabora Klana: Literarni prilog o lovu u Klani, str. 415 - 418, bilješke

Izvješća

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskog sabora Klana: dr. sc. Petar Strčić izabran za akademika, str. 421 - 422, fotografija Kip sv. Antona Padovanskog, spomenik kulture, str. 423 - 424, fotografija

- Anita Afrić, Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskog sabora Klana: Klanjski kraj kanta, peti svezak klanjskoga zbornika, str. 425 - 426, fotografija

VI. Dani dr. Matka Laginje – ožujak 1999., str. 427 - 429, fotografije
Glasnik br. 3, prosinac 1998. i br. 4, svibanj 1999., str. 431 - 433, fotografije
Glasnik Općine Klana br. 4, 5, 6 i 7, str. 435 - 436
Novi klanjski suveniri, prospekti, vodiči i razglednice, str. 437 - 440, fotografije

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskog sabora Klana: Sedmi “Dani dr. Matka Laginje”, Klana, ožujak 2000., str. 441 - 444, fotografije
Izložba fotografija ostataka talijanskih utvrđenja i objekata, str. 445 - 446, fotografije
Izbori 2000. godine, str. 447 - 448.

- Ana Sušnik – Mudrić, prof., Osnovna škola Klana: Osnovna škola “Klana”, šk.g. 1999. - 2000., str. 449 - 450, tablica

- Ivana Starčić, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskog sabora Klana: Kućica Rebar, str. 451-453, fotografije

Domaća besida

Natpisi i pjesme na mjesnim govorima

- Anton Starčić – Šopeć, Klana Kopanjice (str. 457) Pinjica (str. 458) Šterna (str. 459)

- Veljko Kovačević, Studena, IV.r. OŠ Klana Rožice va Studeni (str. 460)

- Matija Raspor, Klana, OŠ Klana Jesenska poplava (str. 461)

- Mario Taučer, Klana Prava klanjska

- Anton Starčić – Šopeć, Klana Domaće poslovice i uzrečice (str. 464)

Naš kraj u slici

- Ivan Šnajdar, Klana Naš kraj u slici, str. 467 - 480, preslika 38 razglednica Klane, Studene, Breze, Gumanca

Nogometni klub Klana 1931. – 2001., str. 487 - 490, šest starih fotografija u povodu 70. obljetnice Kluba.

Sadržaj

Zbornik br 6 - "Klanjski kraj kanta" možete downloadati i pročitati ovdje.

© DRUŠTVO ZA POVJESNICU KLANA - 2013

Izrada i održavanje SP Design Klana