Suradnici
Zbornik br. 1 2 3 4 5 6 7 8

 

I ovaj je svezak Zbornika zadržao naslov i orjentaciju prethodnih. Urednički odbor čine: Anton Starčić- Šopeć, dr. sc. Petar Strčić te Ivan Šnajdar.
Glavni je urednik Zbornika Ivan Šnajdar, predsjednik Društva.
Lekturu je izvršila mr. sc. Silvana Vranić, korekturu Robert Bebek, prof., prijevode sažetaka mr. sc. Ante Lakoš, a prijevode su vršili Antun Trinajstić, Margherita Gilić te Marija Valenčić – Cesarova.
Uvrštene ilustracije u Zbornik je izradio lokalni slikar Josip Barak – Mavšin.
Grafičku pripremu i tisak izvršila je Tiskara i Grafika Žagar iz Rijeke, a naklada ovoga sveska je 800 primjeraka.
Na naslovnoj i zadnjoj stranici korica su sve crkve klanjskoga kraja.
Zbornik je katalogiziran u CIP-publikaciji Sveučilišne knjižnice u Rijeci – UDK 908 (497,5) ISBN 953-96373-3-3. Uvodnik je pripremio urednik Zbornika.

IV. i V. Kulturno-znanstveni skup “Dani dr. Matka Laginje”

Skupovi su održani 22. i 23. ožujka 1997. i 21. do 28. ožujka 1998. s kojih se objavljuju sljedeći radovi:

- mr. sc. Silvana Vranić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Idiom Breze-dio liburnijskog podsustava ekavskoga dijalekta Čakavskoga narječja, str. 9 - 20, izvorni znanstveni rad, bilješke, ilustracije, sažetak na engleskom jeziku

- Stanislav Gilić, prof., Filozofski fakultet - knjižnica Sveučilišta u Rijeci: Toponimija katastarske općine Studena, str. 21 – 28, izvorni znanstveni rad, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Željko Bartulović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci: dr. Matko Laginja i istraživanje Vinodolskog zakona, str. 29 - 35, pregledni rad, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Željko Klaić, Varaždin: Matko Laginja između Narodno - liberalne i kršćansko – socijalne struje u Istri, s osvrtom na položaj hrvatskog tiska (1918.-1928.), str. 37 - 53, pregledni rad, bilješke, ilustracija, sažetak na engleskom jeziku.

- Albino Senčić, prof., Državni arhiv u Rijeci: Obilježavanje smrti dr. Matka Laginje u suvremenom tisku, str. 55 - 62, stručni rad, preslike, sažetak na engleskom jeziku

- Goran Crnković, prof., Državni arhiv u Rijeci: Pokušaji i učinici protuhrvatske promidžbe Ivana Krstića u Klani, str. 63 - 70, pregledni rad, bilješke, sažetak na engleskom jeziku:

- dr. sc. Irvin Lukežić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Neka svjedočanstva o grobničko-klanjskim odnosima u 16. i 17. stoljeću, str.71 - 82, pregledni rad, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Obitelji Panizzoli i Scampicchio u Klani XVII. stoljeća, str. 83 - 98, pregledni rad, bilješke, zemljopisna karta, rodoslovno stablo, slike, grbovi, sažetak na engleskom jeziku

- dr. sc. Irvin Lukežić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Oporuka baruna Antonia Panizzolija, str. 99 - 110, prethodno priopćenje, bilješke, preslike, sažetak na engleskom jeziku

- Gordana Sobota – Matejčić, prof., Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci: Barokna skulptura u Klani, str. 111 - 117, pregledni rad, bilješke, slike kipova, sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora – Društvo za povjesnicu Klana: Pečatima kroz povijest klanjskoga kraja, str. 119 - 138, pregledni rad, bilješke, preslike pečata, sažetak na engleskom jeziku

- Ranko Starac, arheolog, Rijeka: Izvještaj o tijeku i rezultatima istraživanja Gradine u Klani, str. 139 - 148, prethodno priopćenje, bilješke, crteži objekta, sažetak na engleskom jeziku

- Dušan Prašelj, prof., Ustanova “Ivan Matetić Ronjgov”, Viškovo: Prilog istraživanju glazbenog opusa dr. Jerka Gržinčića, str. 149 - 166, prethodno priopćenje, preslike skladbi, popis skladbi, sažetak na engleskom jeziku

- dr. sc. Stjepan Bahun, dr. sc. Vladimir Tomić, Geološko-paleontološki zavod, Prorodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Geologija područja Klane, str. 167 - 176, pregledni rad, literatura, geološke karte, sažetak na engleskom jeziku

Prilozi i povijesno gradivo

Poglavlje predstavlja radove koji nisu javno predstavljeni na stručnoznanstvenim skupovima:

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Klana i njezina okolica na starim zemljopisnim kartama (2), str. 179 - 193, preslike dvanaest starih zemljopisnih karata

- Josip Ćiković, prof., Zagreb: Jakov Lusnik - klanjski učitelj (1841. – 1906.), str. 193-201, bilješke, preslike,sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu - Katedra Čakavskog sabora Klana: Župni ured i stan, str. 203-204, bilješke, slika

- Anton Iskra učitelj, Studena: “Protokol kunfina Obćine Studena” (granice katastarske općine Studena), str. 205 - 207

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu - Katedra Čakavskog sabora Klana: Benito Mussolini, talijanski diktator u Klani, str. 209 - 212, bilješke, slike Mussolinija u Klani

Predstavljanje knjiga

U Klani su predstavljene dvije, za klanjski kraj važne knjige, koje su predstavila dva akademika, akademik Lujo Margetić i akademik Milan Moguš.

- Ivan Šnajdar, glavni urednik: Predstavljanje knjiga “Hrvatski istarski trolist” i “Govori Klane i Studene”

- akademik Lujo Margetić, Rijeka, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb: U povodu knjige Mirjane i Petra Strčića, Hrvatski istarski trolist Laginja – Spinčić - Mandić. Uvodno izlaganje na Kulturno - znanstvenom skupu Društva za povjesnicu Klana “Dani dr. Matka Laginje”, 1997., str. 217 - 222, fotografije, sažetak na engleskom jeziku.

- akademik Milan Moguš, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb: U povodu knjige dr. Ive Lukežić “Govori Klane i Studene”, str. 223 - 226, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

- dr. sc. Iva Lukežić, Filozofski fakultet, Rijeka Izlaganje na predstavljanju knjige “Govori Klane i Studene” u Klani 28. ožujka 1998., str. 227 - 232, fotografije, sažetak na engleskom jeziku

Matko Laginja

Poglavlje posvećeno dr. Matku Laginji:

- Ivan Šnajdar, Klana, urednik: Dr. Matko Laginja na fotografiji, umjetničkoj slici i u skulpturi, str. 235 - 248, 8 fotografija Komemorativni govor u povodu smrti dr. Matka Laginje, str. 243 - 248, preslike

Z domaću besidu rečeno

Tekstovi su pisani mjesnim govorom Klane

- Anton Starčić - Šopeć, Klana Tri križi, str. 251 - 253
- Domaće poslovice i uzrečice, str. 254 S čin su se naši stariji bavili
- Marija Valenčić – Spicijarova, Katedra Čakavskoga sabora – Društvo za povjesnicu Klana: O košnji va lazu, str. 255 - 258, preslika slike, fotografije
- Anton Starčić - Šopeć, Katedra Čakavskoga sabora – Društvo za povjesnicu Klana: Ledenice i snižnice, str. 259
- Anton Starčić-Šopeć, Katedra Čakavskoga sabora – Društvo za povjesnicu Klana: Malin va Klani, str. 260 - 261, fotografija, crtež Mladi i stari povidaju
- Antonija Iskra, Klana, Osnovna škola Klana, III. r. Klanjska navada (str. 262)
- Veljko Kovačević, Studena, Osnovna škola Klana, III. r. Kosić (str. 263) ilustracija
- Borna Gržinčić, Klana, Osnovna škola Klana, IV. r. Kako su skurili rock and roll iz moje kiše (str. 264)
- Anton Starčić-Šopeć, Društvo za povjesnicu, Katedra Čakavskog sabora Klana Dovčić (str. 266)

Izvješća

Predstavljanje djelatnosti u Društvu za povjesnicu Klana

- Anita Afrić, Društvo za povjesnicu - Katedra Čakavskog sabora Klana: IV. Kulturno-znanstveni skup “Dani dr. Matka Laginje”, str. 269 - 272, fotografije

- Anita Afrić, Društvo za povjesnicu - Katedra Čakavskog sabora Klana: V. Kulturno-znanstveni skup “Dani dr. Matka Laginje”, str. 273 - 276, bilješke, fotografije Glasnik Općine Klana br. 1 i 2, str. 277 - 279, fotografije

- Ana Sušnik-Mudrić, prof., Osnovna škola Klana: U povodu 30. godišnjice rada u novoj školskoj zgradi, str. 281 - 282, fotografije

Naš kraj u slici

- Ivan Šnajdar, Klana, urednik: Naš kraj u slici, str. 285 - 302, preslike 13 razglednica, 1 ilustracija, 20 starijih i novijih fotografija - Sadržaj, str. 303 - 304

Zbornik br 4 možete downloadati i pročitati ovdje.

© DRUŠTVO ZA POVJESNICU KLANA - 2013

Izrada i održavanje SP Design Klana