Suradnici
Zbornik br. 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Treći po redu Zbornik Društva zadržao je naziv i orjentaciju prethodnih.

Urednički odbor čine: Anton Starčić – Šopeć, dr. sc. Petar Strčić i Ivan Šnajdar.

Glavni je urednik Zbornika Ivan Šnajdar, predsjednik Društva.

Lekturu i korekturu izvršila je mr. sc. Silvana Vranić, prijevode sažetaka mr. sc. Ante Lakoš, a prijevode dijela građe Margherita Gilić i Marija Valenčić - Cesarova (talijanski) te Mira Jurić (njemački).

Ilustracije je izradio Josip Barak - Mavšin.

Grafičku pripremu i tisak izvršila je tiskara i grafika Žagar iz Rijeke. Naklada je 700 primjeraka.

Na naslovnoj korici Valvasorova ja grafika Škalnice, a na zadnjoj korici fotografija crkve Sv. Jurja u Liscu. Zbornik je katalogiziran u publikaciji CIP Sveučilišne knjižnice u Rijeci, UDK 908 (497.5 Klana) (082),
ISBN 953-96373-2-5.

Uvodno slovo napisao je glavni urednik u ime predsjedništva Društva.

Prvo poglavlje Zbornika čini:

Treći kulturno-znanstveni skup “Dani dr. Matka Laginje”, održan u Klani, 16. i 17. ožujka 1996.

- mr. sc. Silvana Vranić, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Rijeci: Mjesni govor Škalnice u jezičnim okružju, str. 9 - 20, izvorni znanstveni rad, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

- Stanislav Gilić, prof., Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci: Toponimija katastarske općine Klana. str. 21 - 37, izvorni znanstveni rad, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

- Prof. dr. Mirjana Strčić, redoviti profesor Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci: O prvim pjesmama Matka Laginje, str. 39-51, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Željko Klaić, Varaždin: Dr. Matko Laginja kao političar u zagrebačkom tisku dvadesetih godina, str. 53 - 64, sažetak na engleskom jeziku

- Ranko Starac, arheolog, Rijeka: “Gradina” u Klani – rezultati istraživanja u 1996. godini, str. 65 - 82, bilješke, slike, crteži, sažetak na engleskom jeziku

- Albino Senčić, prof., Povijesni arhiv u Rijeci: Matične knjige Klane, str. 83 - 95, bilješke, literatura, sažetak na engleskom jeziku

- Nenad Labus, prof., Državna uprava za zaštitu kulturne i spomeničke baštine; Konzervatorski odjel Rijeka: Građa fonda “Kotarsko poglavarstvo Podgrad” kao izvor za povijest Klane i okolice, str. 97 -114, bilješke, popisi, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Tatjana Paić - Vukić, Arhiv HAZU, Zagreb: Tko je bio Malkoč-beg, turski vojskovođa poražen pod Klanom 1559. godine, str. 115 - 118, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Potres u Klani 1870. godine, str. 119 - 140, bilješke, crteži, sažetak na engleskom jeziku

- Anton Giron, prof., Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU Rijeka: Osnivanje Uprave Općine Klana 1925. godine; str. 141 - 150, zemljopisna karta, sažetak na engleskom jeziku

- dr. sc. Petar Strčić, upravitelj Arhiva HAZU, Zagreb: Povijest Klane – nacrt pregleda, str. 153 - 168, pregledni rad, sažetak na engleskom jeziku

Matko Laginja

U ovom poglavlju tiskana su dva rada o djelatnosti Matka Laginje.

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Podnesak Matka Laginje o potrebi uvođenja hrvatskog jezika u istarske urede; str. 170 - 172, slika, sažetak na engleskom jeziku

Matko Laginja i pokušaj formiranja Općine Klana 1899. godine; str. 173 - 175, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

Prilozi i povijesno gradivo

Ovim poglavljem obuhvaćeni su radovi koji nisu referirani na kulturnoznanstvenim skupovima u Klani.

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Crkve klanjskoga kraja – Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije i Sv. Antuna Padovanskog, str. 193 - 200, slike, crteži, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Rudnik željeza u Studenoj; str. 201 - 212, bilješke, gradivo, sažetak na engleskom jeziku

- Anton Starčić – Šopeć, Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Runda, str. 213, bilješka, slika

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Klana i njezina okolica na starim zemljopisnim kartama; str. 215 - 229, bilješke, pretisak zemljopisnih karata, sažetak na engleskom jeziku

Domaća besida

Poglavlje obuhvaća uratke pisane na mjesnim govorima.

- Anton Starčić – Šopeć, Klana: - Poslovice i izreke; str. 231 - 234, ilustracije

- Kako su edan put zvali misece va Klani; str. 235 Mario Taučer, Klana:

- Ona, str. 236

- On, str. 237

- Ona i on, str. 238

- Dobrimu susidu, str. 239 - 240

Anton Starčić – Šopeć, Klana:

- Klana va srcu, str. 241

- Klanjska gradina, str. 242 - Kunfini, str. 243

Obljetnice

- Ivan Šnajdar, Klana: - Jubileji maestra Dušana Prašelja; str. 247 - 252, slike, notni zapisi

Izvješća

- Anita Afrić, Klana: - Izložba slika mjesnih slikara i starog oružja, str. 254 - 255, slike

Naš kraj u slici

Poglavlje predstavlja jednu ilustraciju, pet starih razglednica, osam starih fotografija te osam aerosnimki Breze, Klane, Laza, Lisca, Pilane, Studene i Škalnice.

Sadržaj

Zbornik br 3 možete downloadati i pročitati ovdje.

© DRUŠTVO ZA POVJESNICU KLANA - 2013

Izrada i održavanje SP Design Klana