Suradnici
Zbornik br. 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Prilozi za povijest, kulturu i gospodarstvo

Urednički odbor činili su:
- Anton Starčić – Šopeć
- Petar Strčić
- Ivan Šnajdar
Glavni urednik:
- Ivan Šnajdar

Prijevodi sažetaka na engleski jezik:

- Ante Lakoš

Prijevodi tekstova:

- Margherita Gilić (talijanski)

- Marija Valenčić Cesarova (talijanski)

- Mira Jurić (njemački)

- Leon Maglica (slovenski)

Tisak:

- Žagar, Opatija

Naslovna stranica: Klana Giovanni Pieroni, Klana 1639, crtež (ARS, RK II/56 v, fol. 88)

Zadnja stranica: Giovanni Pieroni, Tlocrt (projekt rekonstrukcije Kaštela Gradina) (ARS RK II/56 v, fol. 88)

Zbornik je katalogiziran u CIP Sveučilišne knjižnice u Rijeci, UDK 908 (497.5 Klana) (082) ISBN 953-96373-1-7. Predgovor je u ime preddsjedništva Društva sročio glavni urednik.

Stariji i strani zapisi

U ovom poglavlju uvršteni su sljedeći sadržaji:

- Majda Smole, Ljubljana: Graščine na nekadanjem Kranjskem – Klana, str. 9 - 10, izvori, sažetak na engleskom jeziku

- Ive Jardas, Zagreb: Kastavšćina (izvodi)

Pust va Klanoj
Jurjeva na Lisce
Rokova
Studena
Studenjski vetar – žmorac
Zanimljivi fragmenti

Str. 11 - 16, sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora – Društvo za povjesnicu Klana: Župa Klana protiv Ignazija baruna de Lazarinija, str. 17 - 35, bilješke, gradivospis i- prijevod na hrvatski, slika, sažetak na engleskom jeziku

II. Kulturno-znanstveni skup “Dani dr. Matka Laginje”

Članci s II. stručno-znanstvenog skupa

- dr. sc. Iva Lukežić, izvanredni profesor, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci: Mjesni govor Studene, str. 39 - 53, izvorni znanstveni rad, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

- mr. sc. Silvana Vranić, znanstveni asistent Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci: Dijalektološki pogled na mjesni govor Lisca; str. 55 - 65, izvorni znanstveni rad, sažetak, hrvatski i engleski jezik

- Stanislav Gilić, prof., Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci, Knjižnica Rijeka Ekonimi u Općini Klana, str. 67 - 71, izvorni znanstveni rad, bilješke, sažetak na engleskom jeziku

- prof. dr. Mirjana Strčić, redoviti profesor Pedagoškog fakulteta u Rijeci: O prvim dnevničkim zapisima Matka Laginje (1868.-1872.), str. 73 - 82, izvorni znanstveni rad, bilješke, sažetak na englekom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu Klana – Katedra Čakavskog sabora Klana: Osnovnoškolski i gimnazijski uspjeh Matka Laginje (Prilog biografiji dr. Matka Laginje), str. 83 - 102, izvorni znanstveni rad, bilješke, preslike, sažetak na engleskom jeziku

- Albino Senčić, prof., Povijesni arhiv Rijeka: Maturalna radnja Matka Laginje, str. 103-114, pregledni rad, preslika i tekst radnje, sažetak na engleskom jeziku

- doc. dr. sc. Ante Škrobonja, Katedra za povijest medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Neke karakteristike mortaliteta u Župi Klana sredinom 19. stoljeća; str. 115 - 128, izvorni znanstveni rad, literatura, sažetak na engleskom jeziku, slika

- dr. Amir Muzur, Opatija: Klanjski sv. Rok između kuge i kolere, str. 129 - 137, prethodno priopćenje, izvori i slike, sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Prvi klanjski vodovod 1913. godine; str. 139 - 146, prethodno priopćenje, bilješke, slike, sažetak na engleskome jeziku

- Antun Giron, prof., Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Rijeka: Bojevi za Klanu u završnici II. svjetskoga rata; str. 147 - 161; izvorni znanstveni rad, bilješke, sažetak na engleskome jeziku

Dr. Matko Laginja

- dr. sc. Petar Strčić, upravitelj Arhiva HAZU, Zagreb: Neobjavljeni Laginjin životopis u “Enciklopediji Jugoslavije”; str. 165 - 169, prethodno priopćenje, bibliografija, slike, sažetak na engleskome jeziku

Građa i prilozi

U ovom poglavlju je obrađena povijesna građa i sljedeći prilozi:

- Nenad Labus, prof., Povijesni arhiv Rijeka

- Mladen Stojić, heraldičar, Heraldika Rijeka

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora – Društvo za povjesnicu Klana: Grbovi obitelji koje su bile u upravnim ili vlasničkim odnosima u Klani i Škalnici; str. 171-191, pregledni članak, bilješke, sažetak na engleskom jeziku; 13 slike grbova u boji

- dr. sc. Radmila Matejčić, redoviti profesor Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Sedam godina rada u istraživanju liburnijskog limesa (izvodi iz separata Osječkog zbornika br. XII., 1969.), str. 193 - 209; bilješke, slike, sažetak na engleskom jeziku

- Ivan Šnajdar, prof., Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Prilog povijesti lova na području Klane; str. 215 - 277, pregledni članak, bilješke, izvori, građa, popis članova, slike, sažetak na engleskom jeziku

Izvješća

Ovo poglavlje obuhvaća izvješća o djelatnosti Društva:

- Anton Starčić – Šopeć, Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Radovi na Gradini, str. 281 - 282, slike

- Anton Starčić – Šopeć, Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana: Izložba starih slika i razglednica, str. 283, slika

Domaća besida

Poglavlje u kojem su objavljene pjesme lokalnih pjesnika, pisanih na mjesnom govoru Klane:

- Anton Starčić – Šopeć; Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana:
Mama stara, str. 287, ilustracija
Mućar, str. 288, ilustracija
Dobra ruka, str. 289

- Mario Taučer, Društvo za povjesnicu – Katedra Čakavskoga sabora Klana:
Furman, str. 290, ilustracija
Sklida, str. 291, ilustracija
Majhani ovtar, str. 292

Naš kraj u slici

U ovoj je rubrici tiskano devet fotografija i jedna razglednica elementarnih nepogoda na području Klane. Sadržaj

Zbornik br 2 možete downloadati i pročitati ovdje.

© DRUŠTVO ZA POVJESNICU KLANA - 2013

Izrada i održavanje SP Design Klana