Suradnici
Zbornik br. 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Već nakon prvog održanog stručno-znanstvenog skupa krenula je priprema za izdavanje Zbornika Društva te je prvi svezak ugledao svjetlo dana i predstavljen na drugom kulturno-znanstvenom skupu, 17. ožujka 1995. godine. Zbornik je dobio naziv: Zbornik društva za povjesnicu Klana s podnaslovom Prilozi za povijest, kulturu i gospodarstvo; pokrivajući tako sve odrednice života. Prvi je svezak podijeljen u više poglavlja gdje se grupiralo sadržaje prema srodnosti tema. Izabrano je uredništvo Zbornika koje su činili mr. sc. Darinko Munić, znanstveni suradnik zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU Rijeka, msgr. Milan Simčić, podtajnik Kongregacije za svećenstvo sv. Stolice, Vatikan, dr. sc. Petar Strčić, upravitelj arhiva HAZU, Zagreb, članovi te glavni urednik Ivan Šnajdar, prof., predsjednik Društva za povjesnicu – Katedre Čakavskoga sabora Klana i ravnatelj Strojarsko-brodograđevne škole u Rijeci.

Lekturu je izvršila Ljiljana Šarić, prof., prijevode sažetaka na talijanski jezik Margherita Gilić, prof., Sanja Maglica, dipl. oecc., Tihana Mršić, prof., te msrg. Milan Simčić. Zbornik je tiskala Tiskara i knjigovežnica Žagar iz Opatije u nakladi od 1000 primjeraka.

Zbornik je katalogiziran u publikaciji - CIP Sveučilišne knjižnice u Rijeci, svi stručni i znanstveni članci imaju bibliografiju, a ISBN 953-96373-0-9.

U ime Predsjedništva Društva, predgovor Zbornika je napisao glavni urednik.

Kako je u programu Društva kao jedan od ciljeva Društva zacrtano proučavanje života i djela dr. Matka Laginje, koji je uza sve ostalo najpoznatija i najzaslužnija ličnost potekla s ovoga područja (rođen u Klani, 10. kolovoza 1852.), prvo je poglavlje: dr. Matko Laginja posvećeno njemu. Uvršten je članak:

- dr.sc. Petar Strčić, upravitelj Arhiva HAZU, Zagreb: Hrvatski narodni preporoditelj i ban dr. Matko Laginja, str. 9-39, pregledni članak, literatura, sažetak na talijanskom jeziku

U sljedećem poglavlju pod nazivom ‘stariji zapisi’, pretiskani su rijetki tekstovi koji govore o Klani i ovome području:

- stariji zapisi: - Johann Weikkard Valvasor: Die Ehre der Herzogshums Crain 1689. Klana i Škalnica, str. 43 – 49

- dr. Matko Laginja: Kastav grad i općina, Trst 1889.; pretisak; Zbornik Kastavštine I., 1978. Studena, Klana, Breza, Lisac i Škalnica str. 51-56

- Luigi Foscan: I castelli medioevali dell’ Istria, Trst, 1992. str. 239 – 244 Klana i Škalnica (Devinski feudi – dvorci liburnijskog krasa) str. 57- 60

Referati izloženi na Prvom kulturno-znanstvenom skupu “Dani dr. Matka Laginje”, Klana, 19. i 20. ožujka 1994., čine treću cjelinu zbornika:

- prof. dr. sc. Iva Lukežić, izvanredni profesor; Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci: Čakavski mjesni govor Klane, str. 63 - 71, izvorni znanstveni članak, bilješke, sažetak na talijanskom jeziku

- prof. dr. sc. Mirjana Strčić, redovni profesor, Pedagoški Fakultet Sveučilišta u Rijeci: Književnopovijesno značenje Laginjinih “Istarskih pričica”, str. 73 - 80, izvorni znanstveni članak, bilješke, sažetak na talijanskom jeziku

- dr. sc. Petar Strčić, upravitelj Arhiva HAZU Zagreb: Objavljeni radovi Matka Laginje kao povijesna vrela, str. 81 – 90, pregledni članak, bilješke, sažetak na talijanskom jeziku

- Antun Giron, prof., znanstveni asistent, Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Rijeka: Klana za vrijeme talijanske okupacije od 1918. do 1920. godine, str. 91 - 100, izvorni znanstveni članak, bilješke, sažetak na talijanskom jeziku

- Dušan Prašelj, prof., ravnatelj Ustanove Ivan Matetić - Ronjgov, Viškovo: Autohtoni glazbeni izraz Istre, Hrvatskog primorja i otoka; str. 101 - 114, pregledni članak, literatura, sažetak na talijanskom jeziku

- prof. dr. sc. Vinko Tadejević, znanstveni savjetnik u miru, Ekonomski zavod, Rijeka: Agrarne promjene na području Klane posljednjih stotinjak godina, str. 115 - 126, pregledni članak, bilješke, sažetak na talijanskom jeziku

Predavanja u Društvu

- msgr. Milan Simčić, podtajnik Kongregacije za svećenike, Vatikan: Sveta Stolica i Hrvati, str. 129 - 140, sažetak, predavanje održano u Klani u organizaciji Društva za povjesnicu 1995. godine

Prilozi

U ovom je poglavlju objavljeno pet radova suradnika mještana Klane.

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora – Društvo za povjesnicu Klana: Prilog o župnoj crkvi Sv. Jerolima u Klani, str. 143 - 148, bilješke, ilustracije, sažetak na talijanskom jeziku

- O “klanjskome grbu”, str. 149 - 152, bilješke, ilustracije, sažetak na talijanskom jeziku; na kraju zbornika izvorni klanjski grb u boji (izrada Mladen Stojić)

- Anton Starčić – Šopeć, Katedra Čakavskoga sabora – Društvo za povjesnicu Klana: Kućica u staroj Rebri, str. 153 - 154, ilustracije

- Ivan Šnajdar, prof., Katedra Čakavskoga sabora – Društvo za povjesnicu Klana: Općina Klana (po treći put), str. 155 - 158, bilješke, sažetak na talijanskom jeziku

- Slavko Gržinčić, prof.; Oskar Valenčić, Klana Nogomet - najveći promicatelj imena Klane; str. 159 - 164, slika Domaća besida

U ovoj su rubrici objavljene dvije pjesme članova Društva za povjesnicu Klana, mjesnih pjesnika na mjesnom govoru Klane.

- Anton Starčić – Šopeć, Klana: Zadnji vov va Klani, str. 167, slika

- Mario Taučer, Klana: Skoro je Nace, str. 168, bilješke

Obljetnice

U narednom poglavlju objavljeni su prilozi suradnika Društva.

- Ivan Šnajdar, prof., Klana: 150. obljetnica Osnovne škole Klana, str. 171, bilješke, slika

- Ivan Šnajdar, prof., Klana: 15. obljetnica Mješovitog pjevačkog zbora “Dr. Matko Laginja”, Klana, str. 174 - 175, slike

Izvješća

- Josip Gržinčić, Klana: Izbjegličko središte u Klani, str. 179 - 180

- Anita Afrić, Klana: Osnivačka skupština Društva za povjesnicu Klana, str. 181 - 182

- Josip Gržinčić – Tomačin, Klana: Pripreme za otvaranje etnografske zbirke u Klani, str. 182

Klana, Studena, Škalnica, Lisac i Breza u slici

U ovoj je rubrici Ivan Šnajdar prikupio i objavio preslike 26 starih razglednica i fotografija

Grb Klane

Prema istraživanju grba Klane, autora Ivana Šnajdara, vlasnik tvrtke Heraldika iz Rijeke, Mladen Stojić, izradio je klanjski grb1 u boji, str. 193.

Sadržaj, str. 195.

Reklame, str. 196.

Ispravci (prilog)

Zbornik br 1 možete downloadati i pročitati ovdje.

© DRUŠTVO ZA POVJESNICU KLANA - 2013

Izrada i održavanje SP Design Klana